Shut Down-O-Matic

2.2.2 (2004/04/30) - uaktualnienie: środa, 8 września 2004

2013/11/26 - stara strona i download przeniesione do http://kshutdown.sf.net/

Download

Ta wersja nie jest juz dalej rozwijana/obslugiwana. Prosze zamiast tego uzywac KShutdown.

shutdown-o-matic-2.2.2-20040430-win32-OLD.exe (0,5 MB)

Ooo, co to?

Program Shut Down-O-Matic (w skrócie SDOM) służy do wyłączania lub restartowania komputera o podanym przez użytkownika czasie. SDOM działa w systemach Win9x/Me/200x/XP.
Inne cechy:

Program nie jest już dłużej rozwijany.
To znaczy nie będą dodawane nowe funkcje, ani poprawiane już istniejące.
Jednak wszystkie groźne błędy, które zostaną wykryte w programie będą naprawione.

Jeśli chcesz, możesz dalej niezależnie rozwijać ten program zgodnie z licencją GPL.

Podgląd
Kliknij na strzałkę obok czerwonego przycisku, aby wyświetlić menu.

Opis: Przyciski

Wyłącz! - zamyka system i wyłącza komputer
Restartuj - zamyka system i restartuje komputer
Wyloguj - wylogowywuje użytkownika

Opis: Opcje

Wymuś! - przy zamykaniu systemu Windows nie pyta aplikacji o pozwolenie na zamknięcie. W praktyce oznacza to utratę niezapisanych informacji.
Wyłącz Zasilanie - wyłącza zasilanie po zamknięciu systemu
Ukryj Okno - Okno programu jest ukrywane. Program jest schowany tak dobrze, że aby go wyłączyć trzeba użyć klawiszy Ctrl+Alt+Del.
Test (nie zamykaj) - System nie jest zamykany. Przydatne do kombinowania i ekperymentowania z różnymi opcjami.
UWAGA: Opcja test nie działa z poleceniami Ekstra...!
Dźwięki - 300, 60, 3, 2 lub 1 sekundę przed końcem podanego czasu odgrywane są odpowiednie dźwięki

Opis: Ekstra...

user.exe,ExitWindows - zamyka system
user.exe,ExitWindowsExec - restartuje Windows bez ponownego uruchamiania komputera
setupx(...) - jedna z wbudowanych metod restartu Windows
krnl386.exe,ExitKernel - system przestaje działać (aż do następnego uruchomienia ;)
UWAGA: polecenia Ekstra... działają natychmiast (nawet jeśli jest ustawione jest opóźnienie)

Opis: Skróty Klawiatury

F1 - pomoc
F9 - pokazuje/ukrywa opcje
F10 - menu główne
Esc - anulowanie zamykania systemu
Ctrl+Q - zamyka program

Opis: Linia Poleceń

-h - zamyka system i wyłącza komputer

-r - zamyka system i restartuje komputer

-f - wymusza zamknięcie lub restart systemu

Src: Pliki Źródłowe

Pliki źródłowe znajdują się w katalogu instalacyjnym programu (plik src.zip).
Do kompilacji potrzebne jest Delphi 7 Personal lub inna kompatybilna wersja.

Src: Kompilacja

Jeśli już posiadasz dcc32.exe, deltree.exe, makensis.exe, upx.exe i zip.exe, to uruchom polecenie make albo męcz się sam(a) :P

Licencja

GPL

^ Do Góry